Боб'ятинський НВК

"ЗШ І-ІІ ступенів-дитячий садок"

Меню
Форма входу
Радіо
Поділитись
Block title

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

            

Хто може бути присутній при проведенні ДПА?

1.Усі члени комісії, склад яких затверджений наказом;

2.Під час ДПА можуть бути присутніми:

  • особи, уповноважені місцевими органами управління освітою;
  • представники батьківського комітету (ради) ЗНЗ

У аудиторії, де проводиться ДПА – не більше 1 особи від відділу освіти, не більше 2 осіб від батьківського комітету (рад) ЗНЗ.

  • Не мають права втручатися у проведення ДПА.
  • Не мають права втручатися визначенні результатів ДПА.
  • Про випадки порушення порядку проведення ДПА – вносять пропозиції та зауваження до протоколу чи повідомляють керівника НЗ та відділ освіти.

Процедура допущення представників від батьтківського комітету до ДПА

* Батьки звертаються з письмовою заявою до керівника навчального закладу не менше як за три дні до початку атестації про бажання бути присутнім під час проведення ДПА.

* Відповідно поданої заяви видається відповідний наказ керівника навчального закладу.

* Дирекція школи повідомляє про дату, час , аудиторію, де буде проведено ДПА.

* Дирекція школи ознайомлює батьків з їхніми правами та обов’язками стосовно участі у ДПА (розділ 3, п. 6 положення)


УКРАЇНА

БОБ’ЯТИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ - ДИТЯЧИЙ САДОК”

 СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,

вул..Куток, 62, с. Боб’ятин, 80030, тел.( 03257) 58-6-31,

e-mail: bobiatyn.shkola@ukr.net, Код ЄДРПОУ 23946725

Порядок проведення ДПА у 2019 році

У 2019 році державна підсумкова атестація учнів початкової, основної та старшої школи проводитиметься на підставі Порядку проведення державної підсумкової атестації, наказу МОН Про проведення в 2018-2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту та Методичних рекомендацій МОН про проведення ДПА в 2018-2019 навчальному році.

Зазначеними документами визначені строки, місце проведення, предмети атестації, зміст та інші особливості проведення шкільних іспитів для учнів 4-х, 9-х та 11-х класів.

ДПА у початковій школі

Атестація учнів 4-х класів здійснюється виключно з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та якості освіти.

ДПА буде проведена у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови і літературного читання) і математики.

Підсумкові контрольні роботи укладають учителі початкових класів за єдиними завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань.

Контрольні роботи проводяться на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.

На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.

Результати атестації не враховуються під час виставлення річних оцінок із навчальних предметів.

ДПА в основній школі

Підсумкова атестація учнів 9-х класів передбачає проведення письмових шкільних іспитів з трьох предметів: української мови, математики та навчального предмета за вибором педагогічної ради школи.

Проведення державної підсумкової атестації з української мови відбуватиметься у формі диктанту, текст якого укладатимуть учителі. За обсягом тексти диктантів повинні містити 160 -170 слів. На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година.

Для проведення державної підсумкової атестації з математики буде підготовано не менше 10 варіантів контрольних робіт (якщо кількість учнів в класі менша 10, то по одному варіанту на кожного учня).

Робота з математики буде поділена на 3 частини.

Перша частина – 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання.

Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважатимуться виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язку та надав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель.

Для класів з поглибленим вивченням математики може бути додана четверта частина роботи.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 135 хвилин для учнів загальноосвітніх класів.

Учні класів з поглибленим вивченням математики виконуватимуть атестаційну роботу протягом 180 хвилин.

Особливості проведення ДПА з третього навчального предмета визначені відповідними методичними рекомендаціями Міністерства освіти.

ДПА в старшій школі

Державна підсумкова атестація випускників шкіл відбуватиметься із трьох навчальних предметів: української мови; математики або історії України (період XX – початок XXI століття) (за вибором учня), а також з одного із навчальних предметів за вибором учня.

Тестування учнів 11- класів відбуватиметься у формі ЗНО і буде проведено у пунктах тестування.

Учні та студенти, закладів професійної або вищої освіти, які цього року здобувають повну загальну середню освіту, складатимуть ДПА з трьох предметів: української мови та математики або історії України, що будуть проведені у формі ЗНО, а також з третього навчального предмета, іспит з якого буде проведений письмово в закладі освіти.

Державна підсумкова атестація, що проводиться у пунктах тестування відбудеться за графіком проведення ЗНО з 21 травня до 13 червня.

Дати проведення іспитів, що будуть у закладах освіти, визначатимуться адміністраціями закладів професійної і вищої освіти.

 

 

                                                                                                    УКРАЇНА

БОБ’ЯТИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ - ДИТЯЧИЙ САДОК”

 СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,

вул..Куток, 62, с. Боб’ятин, 80030, тел.( 03257) 58-6-31,

e-mail: bobiatyn.shkola@ukr.net, Код ЄДРПОУ 23946725

НАКАЗ

             12.04.2019 р.                                                                                                       № 69 / ОД 

                                                                                                                        

   Про затвердження комісій для проведення 

   державної підсумкової атестації в  4 класі

   Боб’ятинського навчально – виховного комплексу

   « Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» 

Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН України від 07.12.20-18 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 року за № 8/32979 та наказів МОН України №59 від 25.01.2019 року «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», №116 від 01.02.2019 року « Про внесення зміни до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року №59, листа МОН України від 27.03.2019 року№1/9-196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у 2018-2019 навчальному році».                                                                      

      НАКАЗУЮ :

І. Затвердити склади  комісій для проведення державної підсумкової атестації в 4 класі (додаток №1)

ІІ. Членам державних атестаційних комісій сприяти  об’єктивному  проведенню атестації учнів.

ІІІ. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

 Директор              Басалик В.Б. 

 Додаток

до наказу по Боб’ятинському НВК

« ЗШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»

 № 69 / ОД від 12.04.2019 р.

 СКЛАД  КОМІСІЙ

                         для  проведення    державної підсумкової атестації в 4 класі

                                                            у 2018– 2019 н.р.   

№ з/п

          Предмет

    Дата

                      Склад комісії

1

Українська мова

14.05.

2019

Ленько О.Б.,заступник директора -голова комісії

Мартинюк І.П.,вчитель поч.. класів- член комісії

2

Математика

21.05.

2019

Басалик В.Б., директор -голова комісі 

Мартинюк І.П.,вчитель поч.. класів- член комісії

 

 

УКРАЇНА

БОБ’ЯТИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ - ДИТЯЧИЙ САДОК”

 СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,

вул..Куток, 62, с. Боб’ятин, 80030, тел.( 03257) 58-6-31,

e-mail: bobiatyn.shkola@ukr.net, Код ЄДРПОУ 23946725

НАКАЗ

             02.05.2019 р.                                                                                                       № 80/ ОД 

   Про затвердження комісій для проведення 

   державної підсумкової атестації в  9 класі

   Боб’ятинського навчально – виховного комплексу

   « Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок»  

   Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН України від 07.12.20-18 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 року за № 8/32979 та наказів МОН України №59 від 25.01.2019 року «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», №116 від 01.02.2019 року « Про внесення зміни до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року №59, листа МОН України від 27.03.2019 року№1/9-196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у 2018-2019 навчальному році».

НАКАЗУЮ :

І. Затвердити склади  комісій для проведення державної підсумкової атестації в 9 класі (додаток №1)

ІІ. Членам державних атестаційних комісій сприяти  об’єктивному  проведенню атестації учнів.

ІІІ. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

 Директор              Басалик В.Б. 

    Додаток

до наказу по Боб’ятинському НВК

« ЗШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»

 № 80 / ОД від 02.05.2019 р.

 СКЛАД  КОМІСІЙ

                         для  проведення    державної підсумкової атестації в 9 класі

                                                            у 2018– 2019 н.р.   

 

№ з/п

          Предмет

    Дата

                      Склад комісії

1

Українська мова

04.06.

2019

Басалик В.Б., директор - голова комісії             

ІванчукО.П,вчитель української мови - член комісії

Нитка Мар’яна Іванівна  - член   комісії

2

Біологія

07.06.

2019

Басалик В.Б.,  директор -  голова комісії

Цішевська Г.Г., вчитель хімії - член комісії

Ленько О.Б., вчитель біології - член комісії

 

3

Математика

11.06.

2019

Ленько О.Б.,заступник директора -голова комісії

Басалик В.Б.,вчитель математики- член комісії

Шак О.Б., вчитель математики - член комісії

 

  Директор                  Басалик В.Б.                                                       

Корисні посилання
Календар
«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
Пошук
Категорії розділу
Напрям школи [0] 

Copyright MyCorp © 2024
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz